سازمان تحقیق و توسعه دفاعی هند (DRDO) در نظر دارد یک موشک هوا به هوا با قابلیت ضد سامانه هشدار و کنترل زودهنگام هوابرد یا آواکس (AWACS سرواژه Airborne early warning and control system) توسعه دهد. این موشک بر روی هواپیماهای بومی آینده تجاس (Tejas) هند نصب خواهد شد. این موشک یک گزینه ارزان‌تر از موشک هوا به هوای آسترا (Astra Mk-3) خواهد بود که اواخر امسال آزمایش می‌شود.

سامانه هشدار و کنترل زودهنگام هوابرد که در گذشته با اصطلاح “هشدار اولیه هوابرد” (AEW سرواژه Airborne early warning) نیز شناخته می‌شد، یک سامانه راداری هوایی است که برای شناسایی هواپیماها، کشتی‌ها و وسایل نقلیه در بردهای طولانی و انجام کنترل و فرماندهی فضای نبرد در درگیری‌های هوایی با هدایت جنگنده‌ها و هواپیماهای تهاجمی استفاده می‌شود. این سامانه‌ها همچنین برای انجام نظارت بر روی اهداف زمینی و انجام مکرر عملیات فرماندهی و کنترل، مدیریت نبرد (C2BM سرواژه command and control, battle management) به کار می‌روند. استفاده از رادار روی هواپیما در ارتفاع بالا، امکان تشخیص هواپیماهای دوست و متخاصم را در صدها مایل دورتر می‌دهند. این سکوهای راداری متحرک و قدرتمند، هم برای عملیات هوایی دفاعی در هدایت ضدحمله‌ها به سمت نیروهای هوایی و زمینی دشمن و هم برای عملیات تهاجمی در هدایت جنگنده‌ها به سمت مکان‌های مورد نظرشان استفاده می‌شوند.

سامانه‌های جدید آواکس می‌توانند هواپیماها را از فاصله 250 مایلی (400 کیلومتری) شناسایی کنند که بسیار دور از برد اکثر موشک‌های زمین به هوا است. یک هواپیمای آواکس که در ارتفاع 30 هزارفوتی (9100 متری) پرواز می‌کند می‌تواند مساحتی معادل حدود 120 هزارمایل مربع (312 هزارکیلومتر مربع) را پوشش دهد. سه هواپیما از این دست می‌توانند کل اروپای مرکزی را پوشش دهند. در نبرد هوا به هوا، این سامانه‌ها می‌توانند با هواپیماهای دوست ارتباط برقرار کنند، برد حسگر آن‌ها را افزایش دهند و به آنها پنهان‌کاری بیشتری ببخشند؛ زیرا آنها برای شناسایی تهدیدها دیگر به رادار فعال خود نیاز ندارند.

توسعه موشک ضد آواکس هند بر اساس موشک مافوق‌صوت استار (STAR سرواژه Supersonic TARget) خواهد بود. DRDO در حال انجام تحقیق و توسعه موشک استار مبتنی بر موتور رم‌جت سوخت مایع، مانند برهموس، است. استار در مرحله اول از یک بوستر و پس از آن از موتور رم‌جت استفاده می‌کند. انتظار می‌رود این موشک بردی بین 55 تا 175 کیلومتر (34 تا 109 مایل)، سطح مقطع راداری 0.2 تا 1.9 متر مربع و سرعتی برابر 2.5 ماخ داشته باشد. DRDO، توسعه استار را با دو هدف دنبال می‌کند؛ هدف اول، تولید یک موشک زمین به هوا است که برای پرتاب از کشتی‌های جنگی برای مقابله با موشک‌های ضدکشتی، مانند اگزوست (Exocet) فرانسوی، طراحی می‌شود. هدف دوم نیز برای توسعه یک موشک هوا به هوای ضد آواکس است. گزارش‌ها حاکی است که این موشک می‌تواند نقش ثانویه‌ای به عنوان یک موشک ضد رادار و منابع تشعشع زمینی دشمن را نیز داشته باشد. نمونه اولیه استار باید در اواخر سال جاری برای آزمایش آماده شود.

طراحی موتور رم‌جت موشک استار به هند این امکان را می‌دهد که به موشک‌های با مقیاس کوچک‌تری از برهموس برسد و مهم‌تر از آن به استقلال در این فناوری حیاتی دست یابد.