رکورد تعداد پرتاب‌های فضایی انجام گرفته طی یک سال در 2022 شکسته شد. در این سال، تعداد 180 پرتاب موفق به مدار انجام شد که بیشترین تعداد پرتاب‌های سالانه تاکنون بوده و 44 پرتاب نسبت به سال 2021 افزایش داشته است. عمده این پرتاب‌ها را شرکت آمریکایی اسپیس‌ایکس و همچنین دولت چین و شرکت‌های خصوصی این کشور صورت دادند. اسپیس‌ایکس، امسال به طور متوسط هر شش روز یکی از پرتابگرهای فالکون 9 خود را به مدار زمین فرستاد. تعداد 61 پرتاب موفق این شرکت با رکورد سال 1980 پرتابگرهای آر-7 (R-7) شوروی سابق برابری می‌کند. در بیشتر پرتاب‌های اسپیس‌ایکس، محموله‌های تجاری از جمله شبکه ماهواره‌های استارلینک خود این شرکت، به فضا ارسال شد. به جز پرتابگرهای اسپیس‌ایکس سایر پرتابگرهای امریکایی درمجموع 17 پرتاب موفق در سال 2022 صورت دادند که یکی از آنها پرتابگر SLS ماموریت آرتمیس 1 بود.

چین در سال 2022، تعداد 62 پرتاب موفق انجام داد که 9 پرتاب بیشتر از سال 2021 بوده است. بسیاری از این پرتاب‌ها، دولتی بودند اما تعدادی پرتاب خصوصی هم انجام شد. تعداد این نوع پرتاب‌ها در چین به سرعت در حال افزایش است. در سال 2022 مجموع تعداد پرتاب‌های چین تقریبا سه برابر روسیه بود و به نظر می‌رسد که این کشور به عنوان دومین قدرت فضایی جهان، جانشین روسیه می‌شود.

تعداد کل پرتاب‌های اروپا از 15 پرتاب موفق در سال 2021 به فقط پنج پرتاب در سال اخیر کاهش یافت. پس از آغاز جنگ اوکراین در زمستان پارسال، سازمان فضایی اروپا پرتاب راکت‌های سایوز ساخت روسیه را متوقف کرد. این سازمان، همکاری‌های فضایی دیگر خود را نیز با روسیه قطع کرد که پروژه اگزومارس یکی از نمونه‌های آن بود. از سوی دیگر نیوزیلند در سال 2022 در مجموع 9 پرتاب داشت که رکوردهای قبلی این کشور را شکست. شرکت امریکایی راکت‌لب از نیوزیلند محموله‌هایی تجاری را به فضا ارسال می‌کند.

.