ناسا در ماموریتی تاریخی و مهم در چهارم مهرماه 1401، فضاپیمایی چند صد میلیون دلاری به ابعاد خودرویی کوچک را به سیارکی به ابعاد استادیوم فوتبال کوبید و برای نخستین بار نشان داد که می‌توان با این روش، مدار یک جرم آسمانی را تغییر داد. ماموریت دارت (DART سرواژه Double Asteroid Redirection Test به معنی آزمایش تغییر مسیر سیارک دوتایی) آزمایشی بی‌سابقه برای نمایش توانایی بشر برای مقابله با سیارک‌هایی بود که ممکن است در آینده در مسیر برخورد به کره زمین قرار داشته باشند. در این آزمایش، سیارکی دوتایی در فاصله 11 میلیون کیلومتری زمین به عنوان هدف انتخاب شد که هیچ یک خطری برای زمین نداشتند اما برخورد دارت به سیارک کوچک‌تر به نام دیمورفوس (Dimorphos) باعث می‌شد دوره تناوب گردش آن به دور سیارک بزرگ‌تر به نام دیدیموس (Didymos) تغییر کند و این تغییر از زمین قابل اندازه‌گیری و به معنای تغییر مدار دیمورفوس و موفقیت ماموریت بود. اصابت دارت به دیمورفوس دوره تناوب آن را حدود 32 دقیقه کاهش داد و به 11 ساعت و 23 دقیقه رساند که موفقیتی چشم‌گیر برای این ماموریت بود.