نمایش فناوری‌هایی که ممکن است آینده پروازها و کاوش‌های فضایی را متحول کند از بخش‌های مهم ماموریت‌های فضایی است که به روال همیشه امسال نیز موارد متعددی از آن انجام شد. از جمله فناوری‌های جدیدی که امسال مورد ازمایش قرار گرفت، سپر حرارتی قابل اتساعی بود که ناسا توسعه داده و ممکن است روزی برای فرود انسان‌ها روی سطح مریخ به کار رود. نمونه‌ای از این سپرها در 19 آبان 1401 به مدار زمین پرتاب شد و حدود یک ساعت بعد به حالت باز شده و آماده درآمد. سپس این سپر حرارتی عظیم با سرعت حدود 29 هزار کیلومتر بر ساعت در جو زمین سقوط کرد تا کارآمدی و اثربخشی آن بررسی شود. سپر موفق شد پیش ازگشودن چترهایش به سرعت تقریبا 129 کیلومتر بر ساعت برسد. مسئولان ناسا گفته‌اند که اولین نتایج به دست آمده حاکی از موفق بودن عملیات است اما به گفته آنها تحلیل کامل عملکرد سپر حرارتی حدود یک سال به طول خواهد انجامید.

فضاپیمای لایت‌سیل 2 (LightSail 2) انجمن سیاره‌ای نیز اواخر آبان امسال ماموریت سه ساله خود را به پایان برد. در این ماموریت این موضوع بررسی شد که چگونه فضاپیمایی مجهز به یک بادبان خورشیدی می‌تواند به جای سامانه‌های پیشرانش سنتی از نور خورشید برای سفرهای خود در فضا استفاده کند. بادبان‌های خورشیدی به‌طور کلی از انرژی خورشید برای پیشرانش و تامین انرژی خود در فضا استفاده می‌کنند. به این ترتیب منبعی از انرژی برای کاوشگرهای آینده وجود خواهد داشت که فراوان و پایان‌ناپذیر است. فضاپیمای لایت‌سیل 2 در پایان ماموریتش در 26 آبان عمدا وارد جو زمین شد و از بین رفت. حدود 50 هزار اهداکننده، بودجه برنامه لایت‌سیل را تامین کرده بودند.