روز ۱۹ بهمن‌ماه به مناسبت روز نیروی هوایی، ارتش از پایگاه راهبردی و راهکنشی عقاب ۴۴ رونمایی کرد. این پایگاه زیرزمینی قابلیت پذیرش و عملیاتی کردن انواع جنگنده‌های شکاری و بمب‌افکن و همچنین پرنده‌های بدون‌سرنشین را دارد. همچنین، با در اختیار داشتن اماکنی چون آلرت، پست فرماندهی، آشیانه‌های نگه‌داری جنگنده، مراکز تعمیر و نگه‌داری هواپیما، تجهیزات ناوبری و فرودگاهی، مخازن سوخت و غیره این قابلیت را دارد تا انواع جنگنده‌های نیروی هوایی را برای انجام مأموریت‌های مختلف پشتیبانی کند.

پایگاه عقاب ۴۴ یکی از چندین پایگاه هوایی راهکنشی زیرزمینی نیروی هوایی ارتش است که طی سال‌های گذشته متناسب با نیاز عملیاتی این نیرو و با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل در مناطق مختلف کشور احداث شده است. پیش از این، نیروی هوایی ارتش از «پایگاه زیرزمینی پهپادی ۳۱۳» که انواع پهپادهای رزمی، شناسایی و انتحاری ارتش را در دل خود جای داده می‌دهد، رونمایی کرده بود.

احداث این پایگاه‌ها در نقاط مختلف متناسب با نیازها و با ضریب ایمنی بالا، موجب ارتقای توان عملیاتی نیرو و اجرای عملیات غافل‌گیرانه هوایی از مکان و زمان دور از انتظار دشمنان را در نبردهای احتمالی فراهم می‌کند.

این پایگاه‌ها متناسب با نیازهای آینده نیروی هوایی ساخته شده و با نگه‌داری جنگنده‌ها در مکان‌های امن و تجهیز آن‌ها به سامانه‌های جنگ الکترونیک، بمب‌ها و موشک‌ها از جمله یاسین، قائم و عاصف، امکان عملیات دورایستا و افزایش برد راهبردی برای اهداف دوردست را فراهم کرده است.