دفتر برنامه مشترک (JPO سرواژه Joint Program Office) اف-35 روز 11 اسفندماه 1401 اعلام کرد که تمام جت‌های جنگنده اف-35 باید ظرف 90 روز برای حل مشکل احتمالی لرزش موتور ساخت پرت اند ویتنی تعمیر شوند.

تحویل اف-35 در اواسط دسامبر سال 2022 پس از یک حادثه مربوط به اف-35بی جدید در فورت ورث، تگزاس متوقف شد. پس از آن، لاکهید مارتین، سازنده این هواپیما، پروازهای پذیرش اف-35 های جدید برای تحویل به دولت ایالات متحده را متوقف کرد. لاکهید مارتین بیش از 890 فروند اف-35 را در سراسر جهان تحویل داده است.

پنتاگون و همچنین پرت اند ویتنی تحویل موتور را اواخر دسامبر 2022 متوقف کردند. بررسی نشان داد که مشکل لرزش در موتور منجر به این حادثه شده است. JPO گفته که اکثریت قریب به اتفاق اف-35 ها این مشکل ارتعاش موتور را تجربه نمی‌کنند اما کل ناوگان بازبینی می‌شود زیرا این تعمیر در سطح عملیاتی در چهار تا هشت ساعت انجام می‌شود. همچنین JPO در 24 فوریه 2023 (5 اسفدماه) گفت که به شرکت پرت اند ویتنی برای ازسرگیری تحویل موتورها اجازه داده است.