Skip to main content
مجله هوافضا
مجله صنایع هوافضا
شماره ۱۵۳
مجله صنایع هوافضا
شماره ۱۵۳
اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱
تعداد صفحه: ۶۰
صفحات نمونه: دانلود
قیمت:
۱۸۰۰۰ تومان

- رونمایی از موشک بالستیک خیبرشکن
- ارتش آرژانتین، پدافند هوایی برد کوتاه قابل حمل توسط نفر تولید می‌کند
- شتاب‌بخشی به توسعه فناوری فضایی در دولت سیزدهم
- 10 شکست فضایی سال میلادی گذشته
- از فضا تا زیر آب به دنبال هایپرسونیک!
- ناسا در سالی که گذشت