Skip to main content
مجله هوافضا
مجله صنایع هوافضا
شماره ۱۵۴
مجله صنایع هوافضا
شماره ۱۵۴
اردیبهشت ۱۴۰۱
تعداد صفحه: ۶۰
صفحات نمونه: دانلود
قیمت:
۱۸۰۰۰ تومان

- آزمایش موشک هایپرسونیک جدید چین
- آزمایش موفق پروژه تحقیقاتی هایپرسونیک با موتور اسکرم جت توسط لاکهید مارتین
- در سودای تصاحب سنگ‌های مریخ
- هایپرسونیک؛ در دستان هوش مصنوعی
- بازیگران جدید در زمینه موشک‌های هایپرسونیک
- فضا زیر سایه تنش