Skip to main content
کره شمالی یک موتور سوخت جامد با رانش بالا را آزمایش کرد